ŽILINSKÝ KLUB VODÁKOV
 
ÚVOD ŠPORTOVÉ INFO O KLUBE DOKUMENTY SPONZORI AKTUALITY KONTAKT
 

Žilinský klub vodákov patrí medzi najlepšie kluby na Slovensku, ktoré sa venujú vodnému slalomu, zjazdu a šprintu na divokej vode. Našim primárnym cieľom sú deti a mládež a ich rozvoj a napredovanie v tomto športe. Vykonávame nábor detí, sústavnú športovú prípravu ako v lete, tak i v zime a pripravujeme mládež na zaradenie sa do reprezentácie SR. Riešime pre deti ideálne podmienky na trénovanie – vylepšovaním  kanálu, budovaním technického zázemia. Deti sa snažíme motivovať aj mimovodáckymi aktivitami – vodácky tábor, túry, bežkovanie, lyžovanie a posilňovňa. Vedieme našich zverencov, aby sa zúčastňovali domácich a aj medzinárodných pretekov.


Tréningové aktivity máme rozdelené na zimnú a letnú prípravu. Pre nás je samozrejme dôležitejšia letná časť. Okrem tréningov na kanály, ktoré sú minimálne 5 x do týždňa, deti absolvujú bežeckú prípravu a posilňovanie, kde v plnej miere za pekného počasia využívame nové workoutové ihrisko. To bolo vybudované na základe projektu, ktoré finančne podporilo mesto Žilina. Najdôležitejšou časťou letnej prípravy je účasť na pretekoch. Kolotoč pretekov začína v marci a končí v septembri. Skoro každý víkend absolvujeme preteky. Na Slovensku sa zúčastňujeme Slovenského pohára v slalome, v zjazde a v šprinte, Majstrovstiev Slovenska v slalome, v zjazde a v šprinte. Ďalej sú to preteky Medzinárodné liptovské slalomy, YoungDanubia Cup, Bratislavský vodácky maratón, Rozlúčkové slalomy v Liptovskom Mikuláši. Do zahraničia cestujeme na preteky ECA Junior Cup, ktoré sa konajú v šiestich krajinách Európy. Dvakrát za letné prázdniny si naši zverenci zlepšujú fyzickú zdatnosť v týždňových vodáckych táboroch. Chodievame do Liptovského Mikuláša, Dolného Kubína,Wietrznice (Poľsko) alebo do Roudnice nad Labem (ČR). Zimná príprava sa premiestňuje do telocviční, kde sa zameriavame na posilňovanie, floorball a gymnastiku. Potom naše aktivity smerujú na plavárne, kde sa deti zdokonaľujú v technike „eskimákov“ a samozrejme v kondičnom plávaní. Každý rok v zime absolvujeme týždňové sústredenie na bežkách, a to buď na Skalke alebo v Osrblí. Cudzie nám nie je ani lyžovanie a korčuľovanie ako jednodňové aktivity. Tréningy prebiehajú takisto min. 5x do týždňa.


Pretože vodný slalom je šport, v ktorom práve slovenskí športovci úspešne reprezentujú Slovensko na medzinárodných súťažiach, či na olympijských hrách, našou prioritou je naďalej vychovávať a podporovať mladé talenty, ktoré môžu v budúcnosti hrdo reprezentovať Žilinu vo svete. Primárnou cieľovou skupinou, a teda najpočetnejšou,  sú deti a mládež od 6 do 18 rokov. Už v šiestich rokoch k nám prichádzajú deti a my začíname s ich tréningom. Samozrejme najskôr ich zaúčame na „tichej“ vode, t.z. pomaly tečúcej. V 8-10 rokoch sú už pripravené na preteky a v 12-13 rokoch už absolvujú preteky na našich najnáročnejších kanáloch s divokou vodou, a to v Čunove a v Liptovskom Mikuláši. V 16-18 rokoch naše talentované deti odchádzajú do reprezentácie SR. Malú časť tvoria u nás starší pretekári. Tí sú vo veku okolo 40 rokov a stále sa zúčastňujú pretekov v rámci Slovenskej republiky. Väčšinou ide o rodičov – otcov našich malých zverencov. Potom máme športovcov, ktorí berú tento náročný šport rekreačne. Príležitostne si prídu zašportovať. V ich prípade nie je žiadna veková hranica. Je to od 18 rokov hore. Našou hlavnou spádovou oblasťou je Žilina a jej okolie.


Žilinský klub vodákov je klub s dlhoročnou tradíciou. Je nástupcom klubu TJ Slávia VŠDS Žilina. O tradícii klubu svedčí aj usporadúvanie druhých najstarších pretekov na Slovensku – Žilinské slalomy, a to od roku 1954; ide o preteky, ktoré sa opakujú každý rok a  zúčastňujú sa ňom kluby a pretekári z celého Slovenska. Ďalej usporadúvame:

Majstrovstvá Slovenskej republiky v zjazde a šprinte; medzi pretekármi je aj elita zjazdu na divokej vode, pretekári, ktorí sú viacnásobní majstri sveta.

Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov a dorastu v slalome, zjazde a šprinte. Ich príprava je veľmi náročná, a to  finančne, časovo a personálne. Vďaka dobrovoľníkom a rodičom našich detí vieme zabezpečiť športové podujatie na vysokej úrovni.

Slovenský pohár žiakov v slalome, zjazde a šprinte.
       
Náborové preteky, ktoré sú dostupné širokej verejnosti. Prísť vyskúšať si tento adrenalínový šport môžu športovci aj nešportovci.

Od roku 2015 organizujeme VVV – Vianočný vodácky výbeh. Koná sa dňa 23.12.a beží sa 12,5 km. Zúčastňujú sa  členovia a priatelia ŽKV. Rátame aj so zapojením sa verejnosti.


Vodný slalom je atraktívny pre mladú generáciu, pretože spája v sebe prvky adrenalínu, rýchlosti a odvahy.Tešíme sa, že počet našich členov stále rastie, ale naďalej sa snažíme nájsť nové spôsoby oslovenia verejnosti a ich začlenenia sa do nášho klubu. Chceme nielen rozširovať športové rady, ale aj ľudia, ktorí by chceli svoj voľný čas využiť aktívne majú u nás otvorené dvere. Neustále vylepšujeme technické zázemie lodenice a kanálu tak, aby to prilákalo viac a viac návštevníkov. Žilinský klub vodákov, v spolupráci s dobrovoľníkmi a priateľmi klubu sa pravidelne starajú aj o okolie kosením  trávy, zbieraním odpadkov či iným zveľaďovaním.Celý areál má veľký potenciál poskytovať obyvateľom Žiliny miesto pre plnohodnotné využitie voľného času, nakoľko v jeho tesnej blízkosti sa tiahne cyklistický chodník.


Naše občianske združenie nevykonáva žiadnu komerčnú činnosť. Sme zameraní len na verejnoprospešnú činnosť. Ide o združenie záujemcov, ktorí sa zaoberajú vodným slalomom a zjazdom na divokých vodách. Jej orgánmi sú Valné zhromaždenie, Výkonný výbor, Trénerská rada klubu a Kontrolór účtov klubu. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov klubu. Výkonný výbor má 5 členov, a to: predseda, podpredseda, zástupca trénerskej rady, zástupca rozhodcovskej rady, zástupca materiálovo-technickej komisie. Máme 4 trénerov s platnou licenciou a 21 rozhodcov s platnou licenciou. Nemáme zamestnancov. Všetci naši členovia sú zároveň aj dobrovoľníci.