ŽILINSKÝ KLUB VODÁKOV
 
ÚVOD ŠPORTOVÉ INFO O KLUBE DOKUMENTY SPONZORI AKTUALITY KONTAKT
 

Naša členka Renáta Daníková bola zvolená do VV SK

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SEKCIE DIVOKÝCH VÔD SLOVENSKEJ KANOISTIKE * 14. 11. 2021 * DOM ŠPORTU (BRATISLAVA) 

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky si v nedeľu v Dome športu volilo nové vedenie. Za nového predsedu si delegáti odhlasovali Martina Stanovského staršieho zo Športového klubu polície Dolný Kubín. V priamej tajnej voľbe mu dalo hlas 12 z 23 delegátov, protikandidát Peter Šoška (Dukla Žilina) získal o dva menej, jeden hlas bol neplatný. Doterajší šéf vodných slalomárov Richard Galovič kandidatúru s vďakou odmietol a na voľbách sa nezúčastnil.

PREDSEDA SEKCIE DIVOKÝCH VÔD SLOVENSKEJ KANOISTIKY

  • Martin Stanovský st.

ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU

  • KOMISIA VRCHOLOVÉHO ŠPORTU: Róbert Orokocký
  • KOMISIA MLÁDEŽE KLUBOV A VZDELÁVANIA: Renáta Daníková
  • KOMISIA NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV: Jaroslav Slučik
  • EKONOMICKÁ KOMISIA: Zora Hujsová
  • SUŤAŽNÁ KOMISIA: Igor Ižo

KONTROLNÁ KOMISIA

  • Martin Skubík – predseda
  • Martin Vesel
  • Marián Potočný
Dňa 14.11.2021